Słownik: A


Adres IP

Identyfikator komputera lub urządzenia łączącego się z siecią TCP/IP, zapisywany w postaci czterech trzycyfrowych liczb (z zakresu 0–255) oddzielonych kropkami. Na jego podstawie sieci korzystające z protokołu TCP/IP wyznaczają trasy przesyłania pakietów danych.


ADSL

(ang. Asymmetric digital subscriber line - Asymetryczna cyfrowa linia abonencka) System umożliwiający transmisję i odbiór informacji cyfrowych z wysoką prędkością przez kable telefoniczne.


Antena satelitarna

Antena, która odbija sygnał wysyłany przez satelitę i koncentruje go w swoim ognisku; sygnał jest następnie zbierany i przetwarzany przez konwerter LNB


Antena paraboliczna

Starszy typ anten, w których zamocowany konwerter zasłania część powierzchni anteny.


Antena offsetowa

Antena w której zamocowany konwerter nie zasłania części powierzchni anteny i w konsekwencji nie powoduje zmniejszenia jej zysku energetycznego ( w obiegowym pojęciu – wzmocnienia).


Antena wieloelementowa

Nazywana też anteną Yagi - konwencjonalna antena do odbioru telewizji naziemnej.